Ürünler

Ürünler

Gemilerin dalga direnci karakteristiklerini analiz etmek amacıyla geliştirilen bilgisayar programı daha sonra UBC’de (University of British Columbia) arayüzler eklenmek suretiyle ticari bir yazılım haline dönüştürülmüştür. Söz konusu bu yazılım TRAWSON adıyla UBC (Kanada) Üniversite Endüstri Bağlantı Ofisi (UILO) tarafından lisanslanmış ve pazarlanmaktadır.