Bağlantılar

Bağlantılar

İlgili Laboratuvar ve Araştırma Grupları

Gemi İnşaatı ve Deniz Tekn. Uygulama ve Araştırma Grubu

İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı

Gemi Mukavemeti ve Gemi İnşaatında Ölçme Teknikleri Laboratuvarı

İşbirliği İçinde Bulunulan Uluslararası Kuruluşlar

University of British Columbia (UBC)

University of Newcastle (UNEW) – MAST Emerson Cavitation Tunnel