Yakın zamanda tamamlanmış araştırmalar

Yakın zamanda tamamlanmış araştırmalar

● Dolgun Cisimler Etrafındaki Akışın Modellenmesi Ve Uygun Türbülans Modelinin Yaygın Olarak Kullanılan Tek ve İki Denklemli Türbülans Modelleri Arasından Seçilmesi

 

● Dolgun Cisimler Etrafındaki Sınır Tabaka Ayrılmasının Girdap Yapıcılarla Kontrolü ve Akışa Uygun Türbülans Modelinin Belirlenmesi

 

● Lineer-Olmayan Gemi Dalga Direnci Problemi için Yaklaşık bir Hesaplama Algoritması

 

● Gemi Genişliğini -Su Hatlarını Parabolleştirerek- Arttırmak Suretiyle Direncin Düşürülmesi

 

● Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Direnç Yönünden Gemi Form Optimizasyonu (UNEW ile birlikte)

 

● Süper-Hızlı Konteyner Gemileri için Form Geliştirilmesi, TÜBİTAK projesi (K. Sarıöz, M. İnsel ve S. Gökçay ile birlikte)

 

● Optimal Techniques for Hull Geometry,  WEAO EUCLID RTP 10.14 (INSEAN (IT), QINETIQ (UK), NTUA (GR) ile birlikte)