Önemli Uygulamalı Çalışmalar

Önemli Uygulamalı Çalışmalar

● MİLGEM Prototip Formu için Form ve Takıntı Optimizasyonu ve Hesaplamalı Direnç Analizleri

 

● İstanbul ve İzmir Şehir Hattı Gemilerinin Direnç Açısından Form Optimizasyonu

 

● Deniz Yüzeyinden Petrol Toplayıcı bir Geminin ve Gemiyle Entegre Petrol Toplama Teknolojisinin Geliştirilmesi (T. Sabuncu, Y. Ünsan ve Ş. Bal ile)

 

● Önemli Titreşim/Gürültü ve Kavitasyon Problemi olan bir Geminin Girdap Yapıcılarla Sınır Tabakası Kontroluyla Problemin Giderilmesi

 

● 40’tan fazla Muhtelif Geminin Minimum Direnç Yönünden Form Optimizasyonu.