Araştırma Grubu

Araştırma Grubu

Sorumlu
Ömer Gören

 

Yönetici
Uğur Oral Ünal


Öğretim Üyeleri
Devrim Bülent Danışman


Misafir Öğretim Üyeleri
Sander M. Çalışal (UBC)


Doktora Öğrencileri

Cansın Özden

Kaan Yasin İlter

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

Ahmet Yusuf Gürkan
Gürbüz Bilici
Aras Çetinkaya
Talat Gökçer Canyurt
Çağrı Aydın