Yürütülmekte olan araştırmalar

Yürütülmekte olan araştırmalar

 

● Matematiksel Programlama Temelli Gemi Genişliğini Arttırmak ve Yan Yumrubaş Eklemek Suretiyle Direncin Düşürülmesi (S.M. Çalışal (UBC) ile birlikte)

 

● İnterpolasyonlu Parçacık Hidrodinamiği (Smoothed Particle Hydrodynamics) ile Şiddetli Akışların Simülasyonu

 

● Dibe Oturmuş Dikdörtgen Kesitli Silindirlerden Lineer-olmayan Dalga Kırınımı

 

● Viskoz Sönümün Hesaplanması Suretiyle Gemilerde Yalpa Hareketinin Modellenmesi (K. Sarıöz (İTÜ) ile)

 

● Pürüzlü Yüzeyler Üzerindeki Türbülanslı Sınır Tabaka Akışının Pürüzlülük Mertebesindeki Ağ Örgüsü İle Direkt Olarak Modellenmesi