Altyapı ve Olanaklar

Laboratuarımız 1966 yılında fakültenin çok önceleri edindiği bir HP-Apollo ve bir Sun iş istasyonunu devralarak yola çıkmış, daha sonra TÜBİTAK altyapı desteği fonlarını kullanarak bir Alpha iş istasyonu edinmiştir. Unix tabanlı bu tip iş istasyonları için yazılım temininde ortaya çıkan güçlükler nedeniyle daha sonra bu donanım stratejisi değiştirilerek kuvvetli PC makinelere yönelinmiştir. Son yıllarda yürütülen doktora çalışmalarına İTÜ BAP fonundan bulunan desteklerle 2 adet AMD Opteron işlemcili çift çekirdekli Linux tabanlı iş istasyonu ile paralel hesaplama olanağını genişleten Gigabit haberleşme ağı laboratuar olanaklarına eklenmiştir. 2011 yılında başlayan altyapı yenileme ve hesaplama gücünü yüksek başarımlı seviyeye yükseltme çalışmaları ile hesaplama olanaklarımız tamamen yenilenmiştir.

Yüksek Başarımlı Yeni Donanım

Ocak 2011’de başlatılan SAN-TEZ projesi çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türk Loydu Vakfı’nın sağlamış olduğu finansmanın desteğini alarak, Arş. Gör. Murat Özbulut'un doktora tezi çalışmaları kapsamında İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) bütçesinin de katkısı ile laboratuvarımıza yeni bir küme tipi bilgisayar sistemi alınmıştır.

Laboratuvarımıza entegre edilen yeni donanım, büyük bir sayısal işleme hız ve kapasitesine sahip olan yüksek başarımlı hesaplama sistemidir. Sistem, kullanıcıların kampüs içinden ya da dışından güvenli erişimlerine ve üzerinde bulunan yönetim yazılımı vasıtası ile düzenli ve verimli biçimde iş göndermelerine olanak tanımaktadır.

Laboratuvarımızın güç hattı, soğutma sistemi, kesintisiz güç kaynakları, jeneratör gibi tüm fiziksel olanakları da bu yeni sisteme ev sahipliği yapacak şekilde yenilenmiş veya kurulmuş bulunmaktadır. Yüksek başarımlı yeni donanımımızın temel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

tablo sistem

arctodus

 

 

 

Öte yandan, deneysel doğrulama çalışmaları yürütebildiğimiz İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı’nın yanı başımızda olması, önemli bir avantaj yaratmaktadır.