Laboratuvarımıza hoşgeldiniz

Laboratuvarımıza hoşgeldiniz

Hesaplamalı  Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı, fakültede yürütülmekte olan hesaplamalı hidrodinamik çalışmaları için donanım ve yazılım olanaklarının güçlendirilmesine odaklanan bir merkez kurulması gereği üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nun da onayı ile 1996 yılında kuruldu. Laboratuvarın başlıca amacı; gemi hidrodinamiğinde güncel gelişmeleri takip ederek, uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmayı ihmal etmeden, hidrodinamiği gemi dizayn faaliyetini destekleyen, problem çözücü bir vasıta olarak değerlendirmektir.

Bu bağlamda, özellikle (ideal akışlar kapsamında) dalga direnci ve gemi formunun direnç yönünden optimizasyonu çalışmalarıyla, gemi kıçındaki akışı (viskoz akış kapsamında) modelleme çalışmaları öne çıkarılmıştır. Son olarak şiddetli (violent) akışların simülasyonuna yönelik başlatılan çalışmaların laboratuvarın birikimine yeni katkılar yapması beklenmektedir. Laboratuvarımız uzun yıllardır geliştirdiği, – deneylerle, tam ölçekli gemi tecrübeleriyle - denenmiş, sınanmış hidrodinamik analiz ve optimizasyon rutinleri/yazılımları ile hem sanayi uygulamaları hem de bu birikimle yani araştırmalar yapabilme potansiyeli taşımaktadır. Bugüne dek 40’tan fazla gemi dizaynının baş ve kıç form optimizasyonlarını gerçekleştirmiş, uluslar arası (EUCLID) ve ulusal (MİLGEM) prestij projelerinde başarılı hizmetler yapmıştır. En önemli avantajlarımızdan birisi; deneysel doğrulama çalışmaları yürütebildiğimiz İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı’nın olanaklarından tam olarak yararlanabilmemizdir.

Laboratuvarımız aynı zamanda uyumlu çalışmanın hayat bulduğu, tek başına olmaktan ziyade işbirliği içinde global dizayn çalışmaları yürüten, sosyal yönleri de bulunan bir anlayışa ve ortama sahiptir.

Ömer Gören
Laboratuvar Sorumlusu

 

Laboratuvarımızın tarihçesi, gelişimi, olanakları ve yapılan araştırmalar ile ilgili sunuma buradan ulaşabilirsiniz.